Styl Ishizuke

Styl Ishizuke jest stylem skalnym czyli drzewka formowane w tym stylu rosną na powierzchni skały. Mogą one rosną w naturalnych lub sztucznych otworach skalnych lub mogą oplatać korzeniami skałę. Naśladuje on naturalny krajobraz górski. Przy kompozycji tego typu bonsai można używać dowolnej liczby drzewek w różnych gatunkach jednakże najładniej wygląda jedno drzewko. Jeśli kompozycja składa się z kilku gatunków drzew to w górnej jej części powinny rosnąć drzewa iglaste a w dolnej drzewa liściaste.