Styl Moyogi

Styl Moyogi należy do najczęściej spotykanych drzewek w naszych mieszkaniach. Najczęściej powstają jako kompozycje z sosen, jałowców oraz z drzew liściastych. Pień drzewka formowanego w tym stylu jest naprzemiennie wygięty na całej swej długości w lewo – prawo. Na grzbiecie każdego przegięcia wyrastają gałęzie które są ustawione w ten sposób że jedne są skierowane na prawo, drugie na lewo, trzecie do tyłu, czwarte na lewo i tak dalej. Wierzchołek powinien leżeć w środkowej części nasady pnia na jego przedłużeniu.