Styl Saikei

Styl Seikei to inaczej „żyjący krajobraz” czyli jest to kompozycja składająca się z kilku elementów przedstawiających krajobraz w miniaturze. W tej kompozycji wykorzystuje się wszelkie materiały dostępne w naturze takie jak na przykład drzewka, mchy, trawy, skały, piaski. Można wybrać ciekawe fragmenty skał i umieścić je w naczyniu. Potem można posadzić drzewka a wokół pni umieścić rośliny które będą zadarniać podłoże. Można posadzić na przykład wrzosy które będą przypominały drzewa. Jest to kompozycja która po jakimś czasie naturalnie zamiera.